“Zon in de zomer, wind in de winter”

Zonnepanelen hebben zich bewezen als een goede manier om energie op te wekken voor eigen gebruik. Er is echter ook een beperking, en dat is dat landbouwbedrijven ook vroeg in de morgen, ‘s avonds en in de winter behoefte hebben aan energie en dan is de zon opbrengst er net niet.
Om de boerderij van zijn eigen energie te voorzien is het belangrijk om op lokaal niveau verschillende energiebronnen aan te spreken. Wind en zon laten zich uitstekend combineren doordat het ’s winters vaker waait en het ’s zomers zonniger is.

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van een kleinschalige windmolen om lokale windenergie toegankelijk te maken voor boeren. Met de ontwikkeling van nieuwe technologie is de kostprijs van de molens flink verlaagd. Het feit dat de molens volledig in eigen beheer worden ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd helpt hierbij.

De schaal van de molen is zodanig gekozen dat deze in verhouding is met lokale bebouwing en beplanting. Door het gebruik van natuurlijke materialen valt de molen beter in te passen in de agrarische landschappen. Dit ondersteunt het proces van de vergunningverlening. We werken bij de landschappelijke inpassing nauw samen met de overheden om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen
De provincie West-Vlaanderen heeft een beleidskader opgesteld waarin het mogelijk is om een vergunning te verkrijgen voor een dergelijke kleinschalige windmolen.

Dus samengevat, het is niet óf zon óf wind, neen, het is de combinatie van beide technieken wat de sterkte is. Dit dan nog met een betaalbare en makkelijk te vergunnen windmolen en de eerste stappen naar zelfvoorziening zijn gezet!

PROFITEER NU NOG TOT 31 AUGUSTUS 2020 VAN DE SUBSIDIE VOOR ONZE WINDMOLEN!

Meer informatie