E.A.Z. Wind&Zon

Boerderijen verbruiken steeds meer elektriciteit en de stroomprijzen blijven stijgen. Door zelf stroom op te wekken kan de energierekening gereduceerd worden. Met zonnepanelen kan overdag stroom worden opgewekt, maar ontstaat ’s nachts en ’s winters een probleem. Door wind en zon te combineren kan gelijkmatig over het
jaar stroom worden opgewekt, waardoor de stroom beschikbaar is als deze benodigd is. Inmiddels meer dan 5 jaar geleden begonnen we op een boerderij in het Groningse dorpje Overschild aan onze missie: Het platteland zelfvoorzienend maken. Door nieuwe technologieën te ontwikkelen en gezond verstand te gebruiken, zijn we erin geslaagd om een degelijke en rendabele windmolen te bouwen. Deze windmolen vormt de basis van de energievoorziening en is een begrip geworden op het Groningse platteland.

“E.A.Z. Wind maakt windenergie rendabel en lokaal toegankelijk in Groningen.”

Nederland is rijk aan wind. Naast zonne-energie zijn windmolens noodzakelijk voor een succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening. Grote windmolens roepen vaak een negatieve associatie op, doordat ze uit verhouding en ontoegankelijk zijn.
Op een boerderij nabij het Groningse Overschild hebben de ingenieurs van E.A.Z. Wind in de afgelopen jaren een aantal nieuwe technologieën ontwikkeld om windenergie op lokale schaal toegankelijk te maken. Gecombineerd met de kracht van lokale productie en samenwerking met de regio wordt er nu in Groningen een nieuw model windmolen gebouwd, de EAZ-Twaalf.

Door de zonnepanelen op een slimme manier te integreren in de constructie en elektronica van de windmolen, ontstaat het optimale energiesysteem. Dat betekent lage kosten en een gelijkmatige opwekking gedurende het jaar. Het systeem is klaar om in de toekomst energieopslag toe te voegen. Daarmee wordt het mogelijk om altijd elektriciteit van eigen erf te gebruiken in plaats van het netwerk.
Met dit systeem wordt de stroomrekening sterk gereduceerd en wordt de boerderij zelfvoorzienend en onafhankelijk.

De EAZ-Twaalf is door de toegankelijke schaal en de natuurlijke uitstraling goed in te passen in het Groningse buitengebied en heeft bovendien een aantrekkelijk rendement. De productie en het technologische karakter zorgt lokaal voor extra werkgelegenheid en kennisontwikkeling.
Met de EAZ-Twaalf wordt een regionale energietransitie mogelijk waarbij ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke participatie en economische haalbaarheid hoog in het vaandel staan.

De EAZ-Twaalf is bij uitstek geschikt voor agrarische bedrijven en dorpsgemeenschappen in de provincie Groningen. Recentelijk zijn we ook actief geworden in overige gebieden zoals Zuid-Holland en Zeeland.