top of page
Schermafbeelding 2020-11-11 om 17.26.57.

ISDE subsidie.

Een subsidie om met kleinschalige windturbines en zonnepanelen het energiegebruik te verduurzamen. 

Vanaf 4 januari 2021 is het mogelijk om de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) aan te vragen om zo uw energiegebruik te verduurzamen.

ISDE.

De ISDE is voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen installaties op het dak. De subsidie loopt tot 31 december 2023 en de onderdelen wind en zon hebben een budget toebedeeld gekregen van €100 miljoen met een 3 jarige verdeling van €40 miljoen in 2021 en €30 miljoen voor 2022 en 2023.​
 
Het is mogelijk om het hele jaar door subsidie aan te vragen zolang er nog geld beschikbaar is. Het is nog onzeker hoe lang de pot gevuld blijft, echter is de inschatting dat het redelijk geleidelijk zal lopen. Wij helpen u graag verder met deze subsidie.

Belangrijk om te weten!

Salderen in combinatie met deze subsidie blijft mogelijk. Tevens zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan deze subsidieregeling: 

Voorwaarden wind:

  • De windmolen heeft een kleinverbruikaansluiting. Dit houdt in dat de aansluiting op het elektriciteitsnet een totale maximale doorlaatwaarde heeft van 3*80 A. 

  • De windmolen moet een rotoroppervlak hebben met een minimum van 50 m2 en maximum van 500m2. Meerdere molens zijn mogelijk maar met een gezamenlijk maximum van 500m2. 

  • De subsidie bedraagt €66 per m2 rotoroppervlak. 

Solar roof.jpg

Voorwaarden zon:

  • De zonnepaneleninstallatie heeft een kleinverbruikaansluiting. Dit houdt in dat de aansluiting op het elektriciteitsnet een totale maximale doorlaatwaarde heeft van 3*80 A.

  • Specifiek voor de zonnepanelen is het alleen mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen wanneer het netto-elektriciteitsverbruik in het voorafgaande jaar minimaal 50.000 kWh bedraagt.

  • De subsidie bedraagt € 125 per kWp vermogen.

  • De ISDE voor zonnepaneleen mag niet gecombineerd worden met de Energie investeringsaftrek voor dezelfde installatie.

EAZ wind & ISDE.

Wij bieden de mogelijkheid om de subsidie voor u aan te vragen. Sinds de openstelling in januari hebben wij reeds de eerste subsidies aangevraagd. De wettelijke doorlooptijd van een dergelijke aanvraag is 13 weken. Bij het indienen van een ISDE subsidieaanvraag voor een windmolen moet er aangetoond worden dat er een omgevingsvergunningaanvraag in is gediend, ook dit regelen wij voor u. 

Als we kijken wat de ISDE betekent voor de EAZ windmolens kunt u het volgende verwachten: een subsidie van €9.042 subsidie voor een EAZ13.2. Dat is €66 per m2 rotoroppervlak x 137 m2 oppervlak. 

Heeft u n.a.v. deze informatie verdere vragen over de ISDE?

Neem dan vooral contact met ons op en wij helpen u graag verder. 

bottom of page