Veelgestelde vragen

Heb ik een verzekering nodig voor de windmolens?


U kunt uw eigen verzekeringsmaatschappij vragen of het mogelijk is om de windmolen in uw bestaande stormverzekering op te laten nemen. Dit kan meestal tegen een klein bedrag per jaar.

U kunt ook een aparte verzekering afsluiten bij één van de vele verzekeraars. De meeste klanten kiezen voor een bliksem, brand en/of stormverzekering.

Wij helpen u om de optie die u wenst te realiseren door de relevante informatie te overhandigen aan de verzekeraars.

Als u meer informatie wenst over de verzekering van uw windmolen kunt u altijd contact opnemen met ons team.
Hoe zit het met de garantie?


Alle producten die u via ons afneemt zijn met een standaard garantiepakket gedekt. We hebben verschillende aanvullende opties beschikbaar om aan uw wens te voldoen.

Omdat we zelf produceren, installeren en onderhouden kunnen garantiegevallen altijd snel en efficiënt worden afgehandeld.

Neem contact op met ons team als u meer informatie wilt over garanties.
Hoe is het onderhoud geregeld?


Zowel onze windmolen als onze zonnepanelen worden onderhouden door ons eigen onderhoudsteam. Bij de aanschaf bieden we een onderhoudspakket aan dat past bij de wens van de klant.

Er wordt centraal toegezien op de werking van alle EAZ apparatuur door onze vlootbeheerder. Zo kunnen we eventuele storingen in de werking en de prestaties van het systeem snel opsporen en oplossen.

Voor de betrouwbaarheid op de lange termijn zullen we op jaarlijkse basis onderhoud en inspectie uitvoeren.

Neem contact op met ons team als u meer informatie wenst over het onderhoud van onze apparatuur.
Waarom zijn de wieken van hout gemaakt?


Hout is een sterk en licht product. Het heeft een hoge mate van buigzaamheid en vermoeiingsbestendigheid. Hout heeft zelfs een betere sterkte/gewicht verhouding dan glasvezel alternatieven. Daarom gebruiken we hout.

De wieken zijn hol van binnen. Van buiten zijn de wieken voorzien van een dikke coating en een extra bescherming op de leading-edge. Dit zorgt voor een goede bescherming tegen zon, water en erosie. De achterkant van de wiek, de trailing-edge, is voorzien van een scherpe glasvezel strip, voor een optimale aerodynamica en een laag geluidsniveau.

Neem contact op met ons team als u meer wilt weten over onze houten wieken op uw boerderij.
Welke fundering gebruiken jullie?


Allereerst zorgen we ervoor dat we goed weten met welke grond we te maken hebben. Hiervoor gebruiken we sonderingsgegevens. Gebaseerd op het grondonderzoek, maken we een keuze voor de te gebruiken fundering.

Op zand en klei gebruiken we een fundering met prefab gewapende betonplaten. We graven een gat van 6x6m van 80cm diep. Hier leggen we een zandbed in welke we verdichten. In de hoeken van het gat leggen we een gewapende betonplaat. Een dik stalen kruis verbindt de betonplaten met de mast. De uitgekomen grond leggen we weer terug in het gat als ballast op de platen. Deze fundering zorgt voor een lage benodigde gronddruk dan een gestort betonblok. Een additioneel voordeel is dat de fundering verplaatsbaar is.

Op zwakkere veengronden gebruiken we extra heipalen. De heipalen trillen we tot deze op een dieper gelegen stevige grondlaag rust. We gebruiken buispalen die we vullen met beton. Wederom verbindt een dik stalen kruis de heipalen met de mast. Alleen de mast steekt boven de grond uit.

Neem contact op met ons team als u meer informatie wenst over onze fundering.
Zon lijkt goedkoper dan wind, waarom zou ik dan voor wind kiezen?


Zon lijkt inderdaad goedkoper dan wind als we kijken naar het aantal kWh per geïnvesteerde euro. Echter, zonnepanelen geven minder bruikbare energie omdat het grootste deel van de energie wordt opgewekt in de korte momenten dat de zon hoog aan de hemel staat. En in de herfst- en wintermaanden is er dan juist weer weinig opbrengst.

Wind is een constantere energiebron. De wind waait vrijwel het hele jaar door, dag en nacht. De investering is misschien hoger en er zitten wat onderhoudskosten aan, maar de energie is bruikbaarder. Het is zelfs zo dat wind voordeliger is dan zon als we kijken naar de bruikbare energie. En bruikbare energie is belangrijk als er niet gesaldeerd mag worden.

Het blijkt dat in ons land wind ongeveer drie keer zo vaak voorkomt als zon. Stelt u zich het verschil voor in benodigd piekvermogen om dezelfde hoeveelheid kWh op te wekken op jaarbasis. En overbelasting van uw hoofdaansluiting ligt al snel op de loer.

Maar het allerbeste is een combinatie van wind en zon. Winderige en zonnige dagen wisselen elkaar in ons land over het algemeen af. De windmolen zorgt voor de basis stroombehoefte en de zonnepanelen helpen zodra de wind even gaat liggen.

De combinatie van wind en zon geeft de meeste bruikbare energie voor de laagste prijs. Op uw boerderij zien we duidelijk de voordelen, maar ook op nationale schaal wordt deze strategie gehanteerd.

Ons team is gespecialiseerd om voor uw boerderij een analyse te maken van de economische haalbaarheid van een combinatie van wind en zon. Neem contact op voor meer informatie.
Hoeveel geluid maakt de windmolen?


Inderdaad, de molen maakt een klein beetje geluid als je erlangs loopt. Het doet u glimlachen omdat de boerderij op gratis elektriciteit uit de natuur draait. En dat is precies de kracht van een kleine windmolen. Op uw boerderij bent u blij om de molen te zien of te horen draaien, maar de molen is klein genoeg zodat uw buren er geen last van hebben.

Volgens de geldende geluidsnormen mag de molen op een afstand van 60m van bebouwing van derden geplaatst worden. Wij adviseren om een afstand van minimaal 80m aan te houden.

Geluid blijft een vrij subjectief begrip en de perceptie van geluid varieert van persoon tot persoon. We raden altijd aan om een windmolen van dichtbij te bekijken en te beluisteren om zelf een beeld te vormen. We kunnen u altijd in overleg een adres geven in de buurt waar u een molen kunt bezoeken.

Neem contact op met ons team voor meer informatie en om een bezoek te plannen.
Hoe kan ik controleren of de berekende energieopbrengst klopt?


Daar is een eenvoudige vuistregel voor. De energieopbrengst van een windmolen wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid wind die de wieken kunnen vangen. Langere wieken betekent meer opbrengst.

Het is dus belangrijk om naar de lengte van de wieken te kijken. En in het bijzonder naar de rotoroppervlakte die de wieken bestrijken. Een enkele vierkante meter rotoroppervlak geeft de volgende energieopbrengst in ons land:

Aan de kust 360kWh/m2
Gemiddeld in Vlaanderen 290kWh/m2

In het binnenland 220kWh/m2

Onze windmolen heeft een rotoroppervlakte van 137m2, dus we produceren grofweg zo'n 40.000kWh per jaar.

Overschat niet het belang van een grote generator. Een grote generator geeft alleen extra opbrengst als het stormachtig is en dat is niet zo vaak.

We gebruiken een meteorologisch model om de opbrengst per boerderij te berekenen. We letten hierbij op de topografie in de omgeving, maar ook op obstakels dichtbij zoals bomen en erfbebouwing. Zo kunnen we een zo goed mogelijk beeld geven van het te behalen rendement.

Neem contact op met ons team voor meer informatie.
Zal ik een hogere mast gebruiken?


Een hogere mast is nuttig als er veel obstakels in de omgeving zijn. Obstakels verstoren de wind, waardoor de energieopbrengst afneemt. Een hogere mast geeft de molen toegang tot hoger gelegen stabielere wind.

Het is niet altijd mogelijk om hoger te bouwen. De meeste gemeenten staan een ashoogte van 15 meter toe. Over het algemeen is dit hoog genoeg, behalve als er relatief veel bomen in de omgeving staan.

Ons team zal u adviseren over de juiste masthoogte op uw locatie.
Hoe werkt het met de vergunning?


Het voordeel van een kleine windmolen is dat deze zich over het algemeen vrij eenvoudig laat vergunnen.

Dit neemt niet weg dat de vergunningaanvraag een belangrijk onderdeel is van het project en zorgvuldig doorlopen dient te worden. Ons vergunningsteam is ervaren en is in staat om zowel het belang van de klant als het belang van de omgeving in het oog te houden. Zo zorgen we ervoor dat duurzame energie op zorgvuldige wijze wordt ingepast en er steeds meer mogelijk kan worden.

We informeren iedere klant uitgebreid over het vergunningsproces. Het kan zijn dat er een normale procedure gevolgd kan worden, maar soms worden er ook aanvullende onderzoeken gevraagd. Dit verschilt per gemeente en per gebied.

Normaal gesproken omvat een vergunningaanvraag de volgende zaken:

  1. Allereerst bepalen we samen met u de voorkeurslocatie voor de windmolen en overleggen we dit met de welstandscommissie.

  2. We kijken naar de bestemmingsplanregels van de gemeente en bepalen welke aanvullende onderzoeken benodigd zijn.

  3. We doen een geotechnische analyse van de ondergrond om het type fundament te bepalen.

  4. We voeren een akoestisch onderzoek uit dat veelal een verplicht onderdeel is van de vergunningaanvraag.

  5. We voeren een ecologisch onderzoek uit om de flora en de fauna in de omgeving in kaart te brengen.

  6. Als laatste brengen we de eventuele slagschaduw in beeld.

Een vergunningaanvraag neemt normaal gesproken een periode van 5-7 maanden in beslag.

Heeft u meer vragen over de vergunningprocedure op uw locatie? Neem dan vooral contact op met ons team.
Wat is jullie visie op windmolens en het landschap?


De manier waarop we onze energiebehoefte vervullen heeft altijd zijn sporen achtergelaten in het landschap. Energiecentrales en hoogspanningsleidingen zijn voor de hand liggende voorbeelden. Maar wat denkt u van de afwateringskanalen uit de tijd van de veenontginingen of bossen voor onze houtproductie? Onze energiebronnen hebben een grote ruimtelijke impact, zo ook hernieuwbare energie.

We hebben de kans om hernieuwbare energie een positieve toevoeging aan ons landschap te laten zijn. Dit kunnen we doen door het principe van schaal-bij-schaal te hanteren. Door het formaat van de duurzame energieinstallaties af te stemmen op het formaat van bestaande (historische) landschapselementen, wordt duurzame energie begrijpelijk en het landschap leesbaar.

Laten we dit zorgvuldig doen en van het uitzicht genieten.

Schaal bij schaal: grote windmolens.

Grote windmolens overstijgen het landschap en relateren vooral aan grootschalige infrastructuur zoals kanalen, snelwegen en zeedijken. Deze grote windmolens passen in landschappen met een grootschalig karakter. De energieopwekking van grote windmolens past goed bij de grootschalige stroombehoefte van steden en industrie.

Schaal bij schaal: kleine windmolens.

Kleine windmolens aansluitend aan het boerenerf verhouding zich tot het formaat en de schaal van een boerderij en de omringende landschapselementen zoals silo’s en bomen. Kleine windmolens vullen het silhouet van de boerderij aan. De schaal van de energieopwekking past bij de energiebehoefte van de boerderij.

Leesbaarheid van het landschap.

We hebben onze windmolen bewust een ander uiterlijk gegeven dan dat van grote windmolens, denk aan de groene mast, de houten wieken en de staart. We denken dat het belangrijk is dat je van een afstand meteen begrijpt welk formaat de windmolen heeft, zodat er geen verwarring ontstaat met een grote windmolen die verder weg staat. Deze herkenbaarheid draagt bij aan de leesbaarheid van het landschap, wat een positieve ervaring met zich meebrengt.
Hoe kijken jullie naar energieopslag?


Energieopslag kan een interessante toevoeging zijn om de energie-efficiëntie van uw boerderij te vergroten. Energieopslag is een soort tijdmachine waarmee de verschillen tussen opwek en verbruik overbrugd kunnen worden.

Energieopslag is het meest effectief als de capaciteit van de batterij zo vaak mogelijk per dag benut kan worden. Daarvoor is het gunstig als het profiel van opwek en verbruik zo goed mogelijk op elkaar lijkt, zodat er alleen kleine verschillen zijn. Dit lukt het beste met een combinatie van wind en zon. Een kleine hoeveelheid energieopslag kan zo meerdere keren per dag benut worden, zodat de batterij zich snel terugverdient.

Er zijn ook andere manieren om de energie-efficiëntie van uw boerderij te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische shovel, het gebruik van frequentieregelaars of het toepassen van slimme schakelaars. Met onze app kunt u bepalen welke manier van optimalisatie het beste bij uw boerderij past.

Wilt u meer weten over energieopslag? Neem dan contact met ons op.

SV%202020%200820%20EAZ%20WIND-6266_edite

Heeft u een andere vraag in gedachten? Neem contact op met ons team. We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden, klein of groot.

EAZ wind

info@eazwind.com

Verkoop    +31 (0) 598 372383

Inkoop       +31 (0) 6 48117365


Technische ondersteuning   

24/7           +31 (0) 598 371568

     

Hoogezand
Industrieweg 23A
9601 LJ, Hoogezand

Rijswijk
Cort Van der Lindenstraat 19
2288 EV, Rijswijk

KVK  63948621
BTW NL855464896B01

Skyline_1 molen_wit_footer.png

© 2021 by EAZ wind.

  • Facebook