EAZ-Twaalf Overzicht

Waarom de E.A.Z. windmolen?

Als de zon hoog aan de hemel staat moet er veel energie tegelijkertijd afgevoerd worden. Dit leidt tot onkosten. Een windmolen doet het rustiger aan. Het waait immers ook ‘s nachts en ‘s winters. Dat heeft veel voordelen. Verbruikt u veel energie? Dan is de wind een uitkomst.

“E.A.Z. Wind maakt windenergie rendabel en lokaal toegankelijk in Groningen.”

Nederland is rijk aan wind. Naast zonne-energie zijn windmolens noodzakelijk voor een succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening. Grote windmolens roepen vaak een negatieve associatie op, doordat ze uit verhouding en ontoegankelijk zijn.

Op een boerderij nabij het Groningse Overschild hebben de ingenieurs van E.A.Z. Wind in de afgelopen jaren een aantal nieuwe technologieën ontwikkeld om windenergie op lokale schaal toegankelijk te maken. Gecombineerd met de kracht van lokale productie en samenwerking met de regio wordt er nu in Groningen een nieuw model windmolen gebouwd, de EAZ-Twaalf.

De EAZ-Twaalf is door de toegankelijke schaal en de natuurlijke uitstraling goed in te passen in het Groningse buitengebied en heeft bovendien een aantrekkelijk rendement. De productie en het technologische karakter zorgt lokaal voor extra werkgelegenheid en kennisontwikkeling.

Met de EAZ-Twaalf wordt een regionale energietransitie mogelijk waarbij ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke participatie en economische haalbaarheid hoog in het vaandel staan.

De EAZ-Twaalf is bij uitstek geschikt voor agrarische bedrijven en dorpsgemeenschappen in de provincie Groningen. Recentelijk zijn we ook actief geworden in overige gebieden zoals Zuid-Holland en Zeeland.